Banner 1
Index O mnie Referencje Publikacje Kontakt

Poradnictwo oraz pomoc prawna
dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców w zakresie: Tower
 • Prawo administracyjne
  • - opinie prawne
   - odwołania od decyzji administracyjnych
   - skargi do sądów administracyjnych
   - pisma procesowe w sprawach będących w toku
   - wymeldowanie z pobytu stałego

 • Prawo cywilne
  • - opinie prawne
   - umowy cywilnoprawne
   - pozwy o zapłatę
   - wnioski o zniesienie współwłasności
   - wnioski o ubezwłasnowolnienie
   - wnioski o stwierdzenie nabycia spadku
   - wnioski o dział spadku
   - pisma procesowe w sprawach będących w toku
   - wnioski o wszczęcie egzekucji

 • Prawo rodzinne
  • - opinie prawne
   - pozwy o rozwód
   - pozwy o alimenty oraz o zobowiązanie do zaspakajania potrzeb rodziny
   - wnioski o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
   - wnioski o egzekucję kontaktów z dzieckiem
   - pisma procesowe w sprawach będących w toku
   - poradnictwo w sprawach majątkowych między małżonkami

 • Prawo zamówień publicznych
  • - opinie prawne
   - analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opiniowanie projektu umowy
   - formułowanie zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   - tworzenie dokumentacji ofertowej
   - odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie


Porady Zapraszam na mojego bloga:     dobry-prawnik.blog.pl
Odwiedź mnie na facebooku:     Doradca Prawny - Aneta Słodzińska

© Poltergeist